O wykryciu trzynastego w tym roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie woj. warmińsko-mazurskiego poinformował w opublikowanym we wtorek komunikacie wojewódzki lekarz weterynarii.

Jak przekazał, dzień wcześniej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach dotyczące próbek pobranych od drobiu w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 13 088 sztuk indyka rzeźnego. Gospodarstwo jest zlokalizowane w Kiełpinach, w gminie Lidzbark, w powiecie działdowskim.

- W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AIV) H5N8. W gospodarstwie zostały wdrożone procedury związane z likwidacją choroby - podano w komunikacie.

Obszar w promieniu 3 km wokół miejsca wystąpienia ptasiej grypy został uznany za obszar zapowietrzony. Natomiast teren w promieniu kolejnych 7 km to obszar zagrożony ptasią grypą.

Na terenie zapowietrzonym właściciele drobiu muszą m.in. zadbać o to, aby nie był możliwy kontakt ptactwa z innym z sąsiednich gospodarstw lub z ptactwem dzikim. Obowiązkowe jest też stosowanie wskazanych środków bezpieczeństwa biologicznego.