Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu kolejnego, już 32. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 na fermie drobiu w Polsce. Ognisko nr 2020/32 znajduje się w gospodarstwie w miejscowości Muszkowo, w gminie Krzeszyce, w województwie lubuskim. Na fermie utrzymywane jest 28. 938 indyków rzeźnych w wieku 15 tygodni.


Ognisko zostało wskazane na mocy wyników badań z krajowego laboratorium referencyjnego w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, które zostały przekazane 31 marca. Z informacji GLW wynika, że ognisko nr 32. jest ogniskiem wtórnym do 31 w tej samej wsi.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulęcinie wdrożył już przewidziane przepisami procedury, w zakresie zwalczania choroby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. Do utylizacji trafi więc niemal 30 tys. sztuk indyków.