Jak poinformował w czwartek Kłosowski, na fermie kurzych niosek w Fałkowicach pod Namysłowem wykryto ognisko grypy ptaków.

W fermie hodowane jest ponad 200 tys. kur w pięciu kurnikach. Według informacji udzielonych przez wojewodę, w jednym tylko kurniku padło 40 tys. ptaków.

Wyznaczono już strefę zapowietrzoną w odległości 3 kilometrów od ogniska choroby i 7-kilometrową strefę zagrożoną. Zdaniem wojewody jedną z badanych wersji dotyczących źródła zakażenia są dzikie gęsi, które żerują na pobliskich stawach.

W strefie zapowietrzonej wprowadzono zakaz puszczania drobiu na wolny wybieg. Strefa zagrożona obejmuje fermy z trzech powiatów: namysłowskiego, kluczborskiego i opolskiego.