Jak donosi lokalny portal ciechpress.pl, we wtorek z terenu powiatu żuromińskiego wyjechać miał ostatni transport padłych kur, kurczaków, zagazowanych na fermach w wyniku grypy ptaków. Informacje taką przekazał Jarosław Gałka, kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Padlina oraz jaja wywożone są do zakładów utylizacyjnych, bo wskutek protestów mieszkańców nie udało się zorganizować grzebowiska dla padłego drobiu. Akcję koordynują służby weterynaryjne.

Ostatni przypadek ptasiej grypy w powiecie wykryto 14 maja br. i dotychczas nie było nowych ognisk wirusa. Według oficjalnych danych w powiecie żuromińskim pozostało ledwie 10 procent ferm drobiu, gdzie choroba nie wystąpiła.

Utylizacja padliny i jaj to ledwie pierwszy etap działań. Właściciele muszą jeszcze zdezynfekować fermy i zneutralizować wszelkie potencjalne zagrożenia, a więc np.spalić wytłaczanki do jaj na fermach niosek. Jeśli nie wystąpią nowe ogniska wirusa, produkcje na fermach w powiecie żuromińskim będzie można wznawiać za około 2 miesiące.

Podobna akcja utylizacji padłego drobiu trwa jeszcze w sąsiednim powiecie mławskim.