Główny Inspektorat Weterynarii naniósł na mapę pięć nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z nowymi ogniskami choroby ponad 83,5 tys. sztuk drobiu trafiło do utylizacji. Liczba ognisk stwierdzonych w tym miesiącu sięgnęła trzydziestu siedmiu.

Jak podkreśla Mariusz Dziwulski, analityk PKO BP, w niespełna miesiąc od rozpoczęcia tego roku stwierdzono więcej ognisk HPAI niż w całym pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Ponad 83,5 tys. sztuk drobiu do utylizacji

33. ognisko HPAI stwierdzono 22.01.2023 r. w gospodarstwie komercyjnym w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Dobra, w miejscowości Szymany. W gospodarstwie tym utrzymywano 11 918 kaczek rzeźnych.

Tego samego dnia, w sąsiednim powiecie (kaliskim) stwierdzono ognisko nr 34. Wirus wystąpił w gospodarstwie komercyjnym zlokalizowanym w gminie Koźminek, w miejscowości Józefina. Utrzymywano w nim 62 524 indyki rzeźne.

Zaś 35. ognisko grypy ptaków stwierdzono, 25.01.2023 r., w gospodarstwie zajmującym się chowem przyzagrodowym w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w gminie Głubczyce, w miejscowości Równe. Utrzymywano w nim 72 sztuki drobiu różnych gatunków.

Tego samego dnia w miejscowości tej (Równe) stwierdzone zostało również 37. ognisko HPAI. I w tym przypadku wirus pojawił się w gospodarstwie zajmującym się chowem przyzagrodowym. Utrzymywano w nim 160 sztuk drobiu różnych gatunków.

Z kolei 36. ognisko grypy ptaków w tym roku stwierdzono (25.01.2023) w gospodarstwie komercyjnym w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Koźminek, w miejscowości Gać Kaliska, w której tydzień wcześniej stwierdzono 30. ognisko HPAI.  W gospodarstwie tym utrzymywano 8 926 kaczek rzeźnych.

We wszystkich tych ogniskach stwierdzono podtyp wirusa grypy ptaków H5N1.

Łączna liczba drobiu w ogniskach wynosi obecnie 690 719 sztuk (stan na dzień 25.01.2023 r.).