Według danych MRiRW w ostatnim tygodniu listopada (25.11-01.12.2013) w monitorowanych zakładach płacono przeciętnie ok. 6,09 zł za kg żywca indorów. W porównaniu z rekordową ceną 6,45 zł/kg (z tygodnia 7-13.10.2013), jest to prawie 6-procentowy (0,36 zł/kg) spadek cen w okresie 8 tygodni.

Obserwowana obniżka wydaje się być spowodowana wzrostem podaży surowca na rynku. Dane GUS mówią o prawie 8-procentowym wzroście w ilości wstawień w lipcu w skali roku. Ten trend utrzymywał się i w okresie sierpień - październik liczba wstawień była przeciętnie o 13 proc. wyższa w skali roku.

Co więcej na rynku obserwujemy spadki cen pasz jak również obniżki cen kurcząt broilerów i trzody.

Czynniki te oddziałują prawdopodobnie w kierunku spadku cen indyków. Oczekujemy zatem, że w kolejnych tygodniach ceny żywca mogą się jeszcze obniżyć o 2-5 proc.