Aby kontrolować wzrost swoich stad, hodowcy zazwyczaj zapisują dane na papierowych kartach produkcyjnych lub w arkuszach Excela. Cały ten proces wraz z porównywaniem wcześniejszych zestawień zajmuje bardzo wiele czasu. Jednocześnie trudno przewidywać nadchodzące zmiany na fermie, mając przed sobą wiele statystyk na różnych stronach. W odpowiedzi na te problemy powstała aplikacja Hodowla+, której funkcje szybkiego monitoringu i obliczania danych zaoszczędzą czas niezbędny na dbanie o jakość stada.

Hodowca po zalogowaniu do programu z przeglądarki dowolnego urządzenia, zobaczy graficzną listę wszystkich swoich kurników i trwających na nich wstawień. W kilka sekund będzie w stanie ocenić sytuacje, porównując rzeczywiste dane (tj. wiek, wagę, ilości spożywanej wody i paszy oraz poziomu śmiertelności) z normami, co ułatwi utrzymanie prawidłowych standardów tuczu.

- Podgląd na parametry chowu w czasie rzeczywistym maja również specjaliści Tasomix, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo hodowli. Jeśli zauważą niekorzystne tendencje dla stada, to pomogą właścicielowi zoptymalizować jego warunki zanim wystąpią problemy - tłumaczy Robert Sobczak z Tasomix, który jest pomysłodawcą aplikacji.