Polska zwróciła się do Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej z wnioskiem przedłużenie o 5 lat do 2017 roku terminu wymiany klatek konwencjonalnych dla kur niosek na klatki ulepszone.

Według Polski czas na dostosowanie, jest dla większości producentów jaj zbyt krotki, ze względu na wysokie koszty wymiany klatek. Wielu z nich zrezygnuje z produkcji. A wtedy Unia musi się liczyć z importem z krajów trzecich. Według Komisji Europejskiej jedynie 7proc.populacji kur nosek w UE utrzymywanych jest w klatkach udoskonalonych. W Polsce 83proc.gospodarstw produkcyjnych stosuje klatki konwencjonalne.

Niemcy, Szwecja, Austria mogą być jednak przeciwne przesunięciu daty wymiany klatek, bo same już zainwestowały w nowoczesność. Sprzeciwią się również orgaznizacje zajmujących się dobrostanem zwierząt.

Źródło: FAMMU/FAPA/ farmer.pl