Dotychczasowy prezes tej organizacji Rajmund Paczkowski na czele Izby stanął w 2002 roku. Funkcję prezesa sprawował przez cztery kolejne kadencje. Jego następca - Piotr Kulikowski - dotychczas związany był z międzynarodowym stowarzyszeniem producentów drobiu Avec, gdzie obejmował stanowisko wiceprezesa. Jest także przewodniczącym Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego.

"Objęcie przewodnictwa nad największą polską organizacją drobiarską pozwoli mi na jeszcze mocniejsze zaangażowanie się w rozwój naszej branży, szczególnie na rynkach zagranicznych. Obecnie priorytetem jest niewątpliwie zakończenie procesu otwarcia rynku chińskiego, jednak nie zapominamy o wyzwaniach lokalnych, takich jak konieczność podnoszenia świadomości konsumentów i ochrona wizerunku naszego sektora" - powiedział Piotr Kulikowski.

Poza aktywnością w organizacjach branżowych Piotr Kulikowski od czerwca 1999 roku pełni funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Indykpol SA. Wcześniej jako wiceprezes tej spółki odpowiadał m.in. za wprowadzenie jej na Giełdę Papierów Wartościowych, a także marketing i sprzedaż.

Jest absolwentem Wydziału Weterynarii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.