- Podaż jaj z produkcji krajowej znacząco przewyższa zapotrzebowanie rynku wewnętrznego, dlatego Polska jest jednym z największych eksporterów tego asortymentu w Unii Europejskiej. Ponieważ kraje UE są głównym rynkiem zbytu dla jaj produkowanych w Polsce, to sytuacja popytowa na rynku wspólnotowym w największym stopniu determinuje rozmiar eksportu - powiedział Wroński.

Zaznaczył, że Polska zaliczana jest do grona największych producentów jaj w Unii Europejskiej. Krajowa produkcja jaj kurzych konsumpcyjnych w 2020 r. wyniosła ok. 10 mld sztuk. Polska jest trzecim, po Hiszpanii i Niemczech, producentem jaj w UE z 17 proc. udziałem w unijnej produkcji. Wroński zwrócił uwagę, że rozwój krajowej produkcji jest stymulowany przez m.in. popyt eksportowy, ale także spożycie w kraju.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w ubiegłym roku za granicę sprzedano 141 tys. ton jaj za 160 mln euro wobec 192 tys. ton i 204 mln euro w roku 2020. Mniejszy eksport jaj był wynikiem ograniczeń w handlu międzynarodowym z powodu epidemii Covid-19 oraz w funkcjonowaniu firm z sektora HoReCa. Kolejna przyczyna spadku eksportu wynikała z ograniczeń nałożonych przez kraje trzecie z powodu wystąpienia w Polsce grypy ptaków - tłumaczył wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wiceszef KOWR zauważył, że światowa produkcja jaj kurzych od lat wykazuje tendencję wzrostową. W 2020 r. osiągnęła poziom 86,7 mln ton, o 3 proc. wyższy niż w roku poprzednim i o 70 proc. wyższy niż w 2000 roku. Największym światowym producentem jaj kurzych są Chiny, które dostarczają około 35 proc. globalnej podaży. Na drugim miejscu w światowym rankingu plasują się Stany Zjednoczone (z 8 proc. udziałem), a następnie Indie (7 proc.) i Unia Europejska (6 proc.).

W Polsce, w strukturze produkcji 85 proc. stanowią jaja konsumpcyjne, pozostałe 15 proc. - to jaja wylęgowe. W latach 2018-2020 roczna produkcja jaj kurzych (łącznie konsumpcyjnych i wylęgowych) kształtowała się na względnie stabilnym poziomie wynoszącym 11,7-12,0 mld sztuk. W 2020 r. wyprodukowano 10 mld sztuk jaj konsumpcyjnych wobec 10,3 mld sztuk w roku 2019.

Produkcja jaj kurzych jest w znacznym stopniu skoncentrowana regionalnie, najwięcej ferm wylęgowych jaj jest na terenie województwa wielkopolskiego i mazowieckiego. Z tych dwóch województw pochodzi aż 56 proc. całej produkcji krajowej - poinformował wiceszef KOWR.

Dodał, że jaja, ze względu na szerokie zastosowanie oraz walory odżywcze są cennym składnikiem diety człowieka oraz niezbędnym surowcem dla przemysłu spożywczego, jednak konsumpcja jaj w naszym kraju na osobę jest niższa niż przed dekadą. Według danych bilansowych GUS w latach 2019-2020 statystyczny Polak zjadał 156-157 sztuk jaj kurzych rocznie, podczas gdy jeszcze przed 2011 rokiem ich spożycie przekraczało 200 sztuk rocznie. Jest to jeden z najniższych wskaźników na świecie, mimo iż produkcja w naszym kraju jest dość duża - zauważył Wroński.