Zgodnie przepisami Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE, jeżeli zakażenie wirusem grypy ptaków (HPAI) u drobiu wystąpiło w państwie uprzednio wolnym od grypy ptaków, odzyskanie statusu wolnego może nastąpić 28 dni po zastosowaniu (stamping-out policy) tj. likwidacji zakażonych stad oraz przeprowadzeniu oczyszczania i odkażania - wyjaśnił Inspekcja.

W Polsce w okresie XI 2021 - IV 2022 wystąpiły 94 ognisk grypy ptaków u drobiu. "Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia tej choroby" -zaznaczono w komunikacie.

Czynności związane z zakończeniem likwidacji choroby w ostatnim ognisku zostały zakończone 23 maja 2022 r. W związku z powyższym, termin 28 dni od daty wykonania dezynfekcji końcowej upłynął w dniu 21 czerwca 2022 r., co pozwoliło na złożenie deklaracji do OIE - poinformowała Inspekcja.

Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do wszystkich państw, które wprowadziły restrykcje w handlu drobiem, mięsem drobiowym i produktami z mięsa drobiowego, związane z wystąpieniem w Polsce grypy ptaków o ich uchylenie.