Podczas wizyty delegacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii w Republice Południowej Afryki, której przewodniczył sekretarz stanu Jacek Bogucki odbyły się rozmowy zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, Krzysztofa Jażdżewskiego z dyrektor Departamentu Zdrowia Zwierząt w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa RPA Mpho Maja.

"Ustalono zasady zatwierdzania przez służby weterynaryjne Polski i RPA zakładów produkujących świeże mięso drobiowe. Zatwierdzanie nie będzie wymagało każdorazowej kontroli inspektorów RPA i odbywać się będzie głównie poprzez analizę dokumentacji przesyłanej przez stronę polską" - informuje MRiRW.

- Otwarcie rynku RPA dla eksportu polskiego drobiu daje szansę na dostęp do znaczącego konsumenckiego rynku, do którego dostęp dotychczas miały np. Belgia, Francja, Wielka Brytania i USA - powiedział sekretarz stanu Jacek Bogucki.

"Podczas wizyty wyjaśniono także i doprecyzowano niektóre z przepisów RPA dotyczące bezpieczeństwa mięsa. Pozwoli to na łatwiejsze dostosowanie się do nich  zakładów drobiarskich zainteresowanych eksportem do tego kraju" - czytamy w komunikacie MRiRW.