Zdaniem analityków z Credit Agricole, sytuacja na polskim rynku drobiu stopniowo się poprawia, choć ceny skupu nadal utrzymują się na poziomach znacząco niższych niż przed wybuchem pandemii. Polska branża drobiarska nadal zmaga się z ograniczeniami eksportowymi na rynki trzecie związanymi z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Uwzględniając ostatnie ogniska choroby, Polska może odzyskać status kraju wolnego od ptasiej grypy najwcześniej w czerwcu br., co również miałoby pozytywny wpływ na ceny, jak zaznaczają analitycy.

– Kluczowy z punktu widzenia dalszej sytuacji cenowej na rynku drobiu jest dalszy przebieg pandemii. Analitycy zakładają, że pod koniec II kw. 2021 r. zacznie ona stopniowo wygasać. Będzie to sprzyjać ożywieniu aktywności w sektorze HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie), co będzie oddziaływać w kierunku wzrostu ceny skupu drobiu. Wyższy popyt zbiegnie się w czasie z niższą podażą mięsa będącą efektem silnego spadku opłacalności jego produkcji, co będzie dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen drobiu – informują analitycy.

Polski eksport drobiu na minusie po raz pierwszy od 2009 r.

Jak wynika z danych prezentowanych przez bank, w okresie od stycznia do listopada ubiegłego roku wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zmniejszyła się o 8,7 proc. r/r wobec wzrostu o 11,0 proc. w analogicznym okresie 2019 r. Wynikało to przede wszystkim z niższych cen uzyskiwanych przez polskich eksporterów, jak zaznaczają ekonomiści.

– Tym samym polski eksport drobiu spadł w 2020 r. po raz pierwszy od 2009 r. Cena skupu drobiu wyniosła w styczniu 3,49 zł/kg (-7,4 proc. r/r), a cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 1,51 zł/kg (+11,2 proc. r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w styczniu 2,31 wobec 2,78 przed rokiem, wskazując na silne pogorszenie opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2021 r. wyniesie ok. 3,70 zł/kg oraz 3,90 zł/kg na koniec 2022 r. – informują analitycy z Credit Agricole.

Wyraźne pogorszenie opłacalności produkcji jaj

Ceny jaj również kształtują się poniżej poziomów sprzed pandemii, a wzrost cen ograniczany jest przez utrzymujący się relatywnie słaby popyt zagraniczny, m.in. ze względu na niższą aktywność w kanale HoReCa.

– Pogorszenie opłacalności produkcji jaj ze względu na silne zwiększenie cen pasz może ograniczać ich podaż w najbliższych miesiącach, co będzie sprzyjać wzrostowi cen. Niemniej jednak uważamy, że wyraźne przyspieszenie wzrostu cen nastąpi nie szybciej niż pod koniec II kw., wraz ze stopniowym wygasaniem pandemii – podkreślają ekonomiści.

Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie, w okresie od stycznia do listopada ubiegłego roku wartość polskiego eksportu jaj obniżyła się o 11,0 proc. r/r wobec wzrostu o 11,2 proc. w analogicznym okresie 2019 r. Cena skupu jaj klasy M w styczniu wyniosła 29,43 zł/100 sztuk (- 18,0 proc. r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek wyniosła 1,29 zł/kg (+10,6 proc. r/r).

– W konsekwencji w styczniu relacja cen 100 jaj/pasza ukształtowała się na poziomie 22,90 wobec 30,90 przed rokiem, wskazując na wyraźne pogorszenie opłacalności produkcji jaj. Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2021 r. wyniesie ok. 33 zł/100 sztuk oraz ok. 35 zł/100 sztuk na koniec 2022 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz cen drobiu oraz jaj jest dalszy przebieg pandemii, a w szczególności tempo jej wygasania – informują analitycy z Credit Agricole.