Pierwsze spotkanie w formie Konferencji i Uroczystej Gali inaugurującej Rok 25-lecia pt. „Polski sektor drobiarski w obliczu globalnych wyzwań” odbyło się w dniach 6-7 kwietnia 2016 r. w Poznaniu. W wydarzeniu, które skierowane zostało do uczestników łańcucha dostaw związanych z produkcją żywca drobiowego oraz do podmiotów wspierających, udział wzięło ponad 200 osób. W ciągu dwóch dni, aż 17 prelegentów przybliżyło uczestnikom główne aspekty związane z hodowlą drobiu, jej wartością użytkową, zarówno na terenie kraju, jak i w kontekście eksportu, a także szeroko rozumianym bezpieczeństwem, któremu poświęcony był cały drugi dzień spotkania. Podczas sesji zaprezentowano jak prawidłowo dbać o dobrostan i bezpieczeństwo ptaków w produkcji, jak istotne jest poprawne utrzymanie warunków produkcji, a także jak ważna dla zdrowia publicznego jest profilaktyka i zwalczanie chorób zakaźnych drobiu.

Duża część konferencji została poświęcona branży jajczarskiej, zarówno tej na rodzimym rynku, jak i w ujęciu światowym, którą zaprezentował Dyrektor Generalny International Egg Comission – Julian Madeley: „Obecnie na świecie jest 4,7 miliarda kur niosek. W ciągu ostatnich 12 lat produkcja jaj w ujęciu globalnym wzrosła o prawie 30 proc. i aktualnie wynosi prawie 70 000 ton rocznie. Najwięcej jaj produkuje się w Azji, ponad 45 proc. światowej produkcji. Jajka dostarczają białka o najwyższej jakości, są źródłem witamin, karotenoidów i kwasów omega-3. Światowa Organizacja Zdrowia wykorzystuje jaja jako standard odniesienia dla wszystkich pozostałych naturalnych białek”.

„Polska jest obecnie liderem branży drobiarskiej w Unii Europejskiej. W latach 60-tych, kiedy to polski chów zmieniał się z przydomowego na przemysłowy, średnia ilość spożywanego drobiu wynosiła 2 kg na osobę rocznie, dzisiaj jest to ponad 29 kilogramów. W ubiegłym roku Polska osiągnęła rekordowy wynik w zakresie produkcji na poziomie 2 159 tysięcy ton. Nasz kraj nie jest w stanie zagospodarować całej podaży, dlatego prowadzimy intensywne działania eksportowe. W ubiegłym roku na rynki zagraniczne trafiło blisko 909 tysięcy ton drobiu, czyli 42 proc. tej produkcji. Jest to bezpośrednio związane z wysoką jakością oferowanych wyrobów, przy jednocześnie konkurencyjnej cenie” – informuje Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.