Firmy zaopatrujące fermy kurze w systemy ważenia ptaków, oferują wagi automatyczne lub tzw. „ręczne".

Ważenie ręczne polega na zamocowaniu ptaka do połączonego z wagą haka lub uchwytu za nogi lub skrzydła i odczytaniu na pulpicie wyniku.

Urządzenia są zasilane na baterie wielokrotnego ładowania, co sprawia, że korzystanie z nich jest poręczne i wygodne. Rejestrujące wagi ręczne dzięki wbudowanemu systemowi pamięci nie tylko zapisują wyniki pomiarów, ale także dokonują obliczeń typu średnia masa stada, przyrosty w odniesieniu do poprzednich pomiarów, zaś uzyskane wyniki mogą być odniesione do wyników wzorcowych popularnych ras kur tj Ross-308 czy Flex. Urządzenie może być podłączone do komputera lub drukarki. Wagi ręczne znajdują zastosowanie przede wszystkim w niezbyt licznych hodowlach, zaś korzystanie z nich wiąże się niestety ze stresem u chwytanych i ważonych ptaków. Są łatwe w transporcie między fermami. 

Cena przykładowych wag elektronicznych wraz z uchwytem, hakiem, programem do połączenia z PC i walizką zawiera się w przedziale 2 400-3 000 zł.

Ważenie automatyczne, odbywa się przy pomocy szalek połączonych ze sterownikiem. Z jednym może pracować do kilkunastu, montowanych w kurnikach szalek. Istnieje możliwość ich pogrupowania na niezależne stada, tak, aby parametry obliczane były dla każdej grupy odrębnie i niezależnie.

Urządzenie sterujące może, bowiem jednocześnie obsłużyć różne typy szalek przeznaczonych np. dla kur i indyczek, ptaków ciężkich (indory) czy lekkich (np. przepiórek).

Waga automatyczna potrafi wykryć i poinformować o nieprawidłowościach chowu tj. ospałość stada, przejawiająca się zbyt małą ruchliwością, a co za tym idzie nielicznymi pomiarami ptaków, czy zbyt dużymi rozbieżnościami wagowymi ptaków, a także o problemami samej aparatury tj. braku zasilania, braku połączenia szalki ze sterownikiem czy jej uszkodzenia.

Ptaki szybko przyzwyczajają się do wag i chętnie z nich korzystają, wyeliminowany zostaje także czynnik stresogenny wiążący się z ważeniem ręcznym drobiu, oraz zagrożenie związane z przenoszeniem się chorób i pasożytów pomiędzy stadami (za pośrednictwem człowieka).

Cena przykładowego systemu ważenia z 2 szalkami wynosi ok. 4 300 złotych.