Produkcja mięsa drobiowego na świecie w roku 2011 przedstawia się następująco:

USA - 16792 tys. t, Chiny 13200 tys. t, Brazylia - 12925 tys. t, państwa UE - 9185 tys. t, Meksyk - 285 tys. t. Kolejne miejsca w produkcji zajęły: Indie, Rosja, Argentyna, Iran, Tajlandia, RPA oraz inne.