W ramach programu, w przypadku stwierdzenia zakażenia stada serotypem Salmonella objętym programem, stado jest poddawane zabiciu lub ubojowi, natomiast jaj konsumpcyjne pochodzące z takiego stada są zniszczone lub poddawane obróbce cieplnej gwarantującej zabicie pałeczek Salmonella.

W ramach realizacji programu stwierdzono następujący odsetek stad kur niosek zakażonych serotypami Salmonella objętymi programem:
2010 r. – 4,05 proc. (stada wszystkie), 4,48 proc. (stada w okresie nieśności);
2011 r. – 3,33 proc. (stada wszystkie), 3,71 proc. (stada w okresie nieśności);
2012 r. (dane wstępne) – 2,41 proc. (stada wszystkie), 2,60 proc. (stada w okresie nieśności).

Cel unijny, dotyczący ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów Salmonella w dorosłych stadach kur niosek, został określony w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 517/2011. Ostateczny cel unijny przewiduje ograniczenie występowania serotypów Salmonella objętych programem do 2 proc. stad dorosłych, cel pośredni przewiduje natomiast redukcję odsetka zakażonych dorosłych stad kur niosek o 10 proc. w skali roku – informuje Główny Inspektorat Weterynarii.