Od początku bieżącego roku doszło do silnego wzrostu cen skupu drobiu. Jak informują analitycy z Credit Agricole w najnowszej AGROmapie, skumulowany wzrost cen skupu w okresie od stycznia do kwietnia wyniósł 16,6 proc. W efekcie w zaledwie kilka miesięcy ceny wyraźnie przekroczyły poziomy obserwowane przed wybuchem pandemii. Zdaniem autorów raportu tak duża skala wzrostu cen skupu drobiu jest efektem strat w bazie produkcyjnej spowodowanych przez wysoce zjadliwą grypę ptaków, w konsekwencji których część zakładów mierzy się z deficytem surowca do przetwórstwa.

W opinii analityków odbudowa bazy produkcyjnej nastąpi dopiero pod koniec bieżącego roku.

– Choć dane nt. nowych ognisk wskazują na stopniowe wygasanie ptasiej grypy to czynnikiem ograniczającym odbudowę produkcji w najbliższych miesiącach będą straty, jakie wyrządziła ona w stadach reprodukcyjnych. W konsekwencji uważamy, że odbudowa bazy produkcyjnej nastąpi dopiero pod koniec br. W kierunku wzrostu cen drobiu oddziałują również rosnące ceny pasz. Jednocześnie w najbliższych miesiącach dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen drobiu będzie oczekiwane przez nas stopniowe ożywienie aktywności w sektorze HoReCa wraz z wygasaniem pandemii – stwierdzają analitycy.

Jak wynika z danych prezentowanych przez bank, w okresie od stycznia do marca bieżącego roku wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zmniejszyła się o 8,7 proc. r/r wobec wzrostu o 4,9 proc. w analogicznym okresie 2020 r. Wynikało to m.in. ze zmniejszonego przez pandemię popytu zagranicznego oraz brexitu.

– Cena skupu drobiu wyniosła w kwietniu 4,07 zł/kg (+21,9 proc. r/r), a cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 1,64 zł/kg (+19,4 proc. r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w kwietniu 2,48 wobec 2,40 przed rokiem, wskazując na lekką poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2021 r. wyniesie ok. 4,05 zł/kg oraz ok. 3,70 zł/kg na koniec 2022 r. – informują analitycy z Credit Agricole.

Ceny jaj powróciły do poziomów sprzed pandemii

Ceny jaj powróciły do poziomu sprzed pandemii. Zdaniem autorów analizy, czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen, podobnie jak w przypadku drobiu, są straty produkcyjne związane z ptasią grypą oraz rosnące ceny pasz. Analitycy oczekują dalszego wzrostu cen w drugiej połowie bieżącego roku, któremu sprzyjać ma stopniowe ożywienie popytu w kanale HoReCa wraz z wygasaniem pandemii.

Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie, w okresie od stycznia do marca bieżącego roku wartość polskiego eksportu jaj obniżyła się o 23,7 proc. r/r wobec spadku o 0,6 proc. w analogicznym okresie 2020 r. Cena skupu jaj klasy M w kwietniu wyniosła 34,43 zł/100 sztuk (+5,5 proc. r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek wyniosła 1,40 zł/kg (+17,0 proc. r/r).

– W konsekwencji w kwietniu relacja cen 100 jaj/pasza ukształtowała się na poziomie 24,63 wobec 27,33 przed rokiem, wskazując na pogorszenie opłacalności produkcji jaj. Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2021 r. wyniesie ok. 34 zł/100 sztuk oraz ok. 32 zł/100 sztuk na koniec 2022 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz cen drobiu oraz jaj jest dalszy przebieg ptasiej grypy oraz pandemii COVID-19 – informują analitycy z Credit Agricole.