Jak podaje w komunikacie GLW, wszyscy hodowcy drobiu powinni:

- zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;

- zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;

- nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;

- stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowcy powinni zgłaszać każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej reguluje art. 45, 46, 47 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt.

W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania powiatowy lekarz weterynarii, w drodze rozporządzenia, może określić obszar występowania, i m.in. wprowadzić czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów, zakazać organizowania imprez, nakazać utrzymywanie zwierząt, w tym ich karmienie lub pojenie, w określony sposób.

Jeśli choroba wystąpi na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu, rozporządzenie wydaje wojewoda.

Po wystąpieniu wirusa w gminie Uścimów, opublikowano rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego. Zgodnie z wydanym rozporządzaniem określono obszar zapowietrzony i zagrożony w promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska obejmujący:

- obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków obejmujący następujące miejscowości w gminie Uścimów w powiecie lubartowskim: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia;

- obszar zagrożony w powiatach lubartowskim, łęczyńskim i parczewskim o promieniu co najmniej 7 km poza obszarem zapowietrzonym, obejmujący:

a) w powiecie lubartowskim w gminie Uścimów miejscowości: Krasne, Nowa Jedlanka, Ochoża, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka,

b) w powiecie lubartowskim w gminie Ostrów Lubelski miejscowości: Ostrów Lubelski, Bójki, Jamy, Kolechowice, Kolechowice Folwark, Kolechowice Kolonia, Rozkopaczew, Rudka Kijańska,

c) w powiecie łęczyńskim w gminie Ludwin miejscowości: Dratów Kolonia, Jagodno, Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Drugie,

d) w powiecie parczewskim w gminie Sosnowica miejscowości: Stary Orzechów, Nowy Orzechów, Lejno, Komarówka, Zienki, Górki, Sosnowica, Libiszów, Białka.