Ubiegłej zimy w naszym kraju potwierdzono aż 65 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wirus przenikał do naszego kraju z zachodu wraz z migrującym dzikim ptactwem. Pierwsze ognisko choroby stwierdzono województwie lubuskim, jednak w szybkim tempie choroba pojawiła się w innych regionach kraju takich jak Podkarpacie, Mazowsze i Ziemia Świętokrzyska. Problem dotyczył zarówno dużych ferm, jak i gospodarstw przyzagrodowych.

Ostatnie jak do tej pory ognisko choroby potwierdzono w połowie marca. Niestety wiele wskazuje na to, że również tej zimy wirus może pojawić się w naszym kraju. O jego stałej obecności w populacji dzikiego ptactwa świadczą ostatnie ogniska choroby we Francji i Holandii. Warto zatem przypomnieć wszystkim rolnikom najważniejsze zasady ochrony stad przed pojawieniem się w nich grypy ptaków.

Naturalnym rezerwuarem patogenu jest wspomniane wcześniej dzikie ptactwo. Może ono migrować na znaczne odległości, co sprawia, że grypa ptaków szerzy się znacznie szybciej niż choćby afrykański pomór świń. Podstawą ochrony naszych stad przed zachorowaniem jest zatem odseparowanie utrzymywanego przez nas drobiu od ptaków wolno żyjących. Wybiegi na których utrzymywane są zwierzęta muszą być skonstruowane tak, ażeby ograniczyć możliwość kontaktu inwentarza z dzikim ptactwem. Bardzo ważne, aby karmienie i pojenie zwierząt następowało w budynku inwentarskim. Pasza zadawana na wolnym powietrzu może bowiem wabić wolno żyjące ptactwo będące rezerwuarem wirusa. Również pasza którą będą zjadały zwierzęta musi być składowana w pomieszczeniach zabezpieczających ją przed dostępem ptaków.

Bardzo wiele zależy również od naszej dbałości o przestrzeganie zasad higieny. Wstęp do budynków inwentarskich powinien być poprzedzony zmianą odzieży i obuwia na robocze. Przed wejściami do obiektów powinny być także wyłożone matami dezynfekcyjnymi nasączonymi roztworem preparatu odkażającego o właściwym stężeniu.

Na koniec warto też przypomnieć najważniejsze objawy grypy ptaków: należy do nich podwyższona śmiertelność zwierząt, spadek pobrania paszy i nieśności, objawy ze strony układu nerwowego, duszności czy biegunki.