Gęś została zgłoszona w ramach programu obserwacji martwych dzikich ptaków i wyniki wstępnych testów wykazały u niej ptasią grypę podtypu H5N6. Był to ten sam szczep, który potwierdzono u dzikiego myszołowa, w Co Antrim w marcu tego roku.

Główny lekarz weterynarii w Irlandii Północnej powiedział, że jest to drugi przypadek H5N6 u dzikiego ptactwa w Irlandii Północnej w tym sezonie i nie jest to niespodzianką, zważywszy, że ptasia grypa nadal krąży wśród dziko żyjących ptaków w całej Europie. Podkreślił również potrzebę zachowania czujności przez wszystkich obserwatorów ptaków i przeglądu środków bezpieczeństwa biologicznego, aby zmniejszyć ryzyko kontaktu drobiu z dzikimi ptakami. Ważne jest, aby hodowcy zgłaszali wcześnie wszelkie podejrzenia choroby.

Podczas gdy ryzyko zachorowania na ptasią grypę u dzikiego ptactwa utrzymuje się, ryzyko dla drobiu jest niskie. Konieczne jest jednak podjęcie niezbędnych kroków w celu ochrony przemysłu drobiarskiego, handlu międzynarodowego i szeroko rozumianej gospodarki.