Według holenderskiego ministerstwa rolnictwa 29 tys. zwierząt w gospodarstwie dotkniętym chorobą na fermie kaczek w Kamperveen w zachodniej prowincji Overijssel zostało zabitych przez pracowników holenderskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (NVWA). Na fermie w Kamperveen ognisko ptasiej grypy wystąpiło już trzeci raz do 2014 r.

Jak powiedziała minister rolnictwa 40 000 pulard z farmy położonej 50 metrów od fermy kaczek również zostało poddane profilaktycznemu ubojowi. Drób z zakładu hodowli zarodowej oddalonego o 500 metrów został jednak na razie oszczędzony, ale teraz firma musi spełniać surowe wymogi kontroli. Drób, jaja, obornik i ściółka drobiowa prawdopodobnie nie zostaną przetransportowane w ustalonej strefie nadzoru w promieniu 10 km od wybuchu choroby.

Więcej o ptasiej grypie w Holandii:  http://www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-komentarze/holandia-ptasia-grypa-na-fermie-kurczat-kolo-gronigen,76878.html