Instytut nadal jednak apeluje o ostrożność przy przemieszczaniu drobiu w obrębie państw członkowskich UE. Zdaniem ekspertów, bezpieczeństwo biologiczne w chowie drobiu powinno być nadal sprawdzane i optymalizowane.

Zakażenia wirusami grypy ptaków (HPAIV) podtypu H5 nadal występują w Niemczech i 19 krajach europejskich. Ostatnie ognisko u drobiu w Niemczech odnotowano 27 maja. Obecnie ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa między fermami drobiu w Niemczech można uznać za niskie.

Zaleca się wprowadzenie ograniczenia utrzymywania drobiu na wolnym wybiegu (przemieszczania) drobi w pobliżu miejsc, w których stwierdzono zakażone dzikie ptactwo.

Według instytutu FLI poza Niemcami od października 2020 r. odnotowano 1033 ogniska u drobiu i 1080 przypadków u dzikich ptaków i ptaków w ogrodach zoologicznych w 28 krajach europejskich, co oznacza utratę kilku milionów zwierząt.

Od 21 kwietnia 2021 r. jedenaście krajów europejskich zgłosiło około 200 nowych ognisk u drobiu do połowy czerwca, przy czym większość zgłoszeń pochodziła z Polski.