W dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej przez MRiRW, oprócz szefa resortu Grzegorza Pudy udział wziął nowy Główny Lekarz Weterynarii Mirosław Welz, oraz dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii-PIB w Puławach prof. Krzysztof Niemczuk. Celem spotkania było zaprezentowanie zmian w strategii zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce. Dzisiejsza konferencja była także okazja do zaprezentowania nowego Głównego Lekarza Weterynarii. Piastującego do wczoraj to stanowisko Bogdana Konopkę zastąpił wspomniany Mirosław Welz, który do niedawna pełnił funkcję zastępcy GLW:

- Zmiana na stanowisku Głównego Lekarza Weterynarii wiąże się z koniecznością zmiany dotychczasowej strategii walki z grypą ptaków, a docelowo także z ASF. Z doktorem Mirosławem Welzem miałem przyjemność wcześniej współpracować, jest to osoba doskonale przygotowana na to stanowisko, która w wielu obszarach wykazała się dużymi kompetencjami – podsumował zmianą na stanowisku GLW minister Grzegorz Puda.

Nowy Główny Lekarz Weterynarii wskazał na konieczność korekty dotychczasowej strategii zwalczania grypy ptaków:

- Doświadczenia obecnego sezonu, przede wszystkim ogromna liczba ognisk grypy ptaków w Polsce i Europie wskazują na to, że do kolejnego sezonu występowania choroby trzeba się odpowiednio wcześnie przygotować. Mowa tu między innymi o wzmocnieniu monitoringu sytuacji epizootycznej, oraz wczesne wykrywanie podejrzeń ognisk grypy i adekwatnie szybka likwidacja tych ognisk– mówił podczas konferencji Mirosław Welz.

Szczegóły nowej strategii zwalczania choroby omówił prof. Krzysztof Niemczuk. Wskazywał on między innymi na konieczność uruchomienia trzech nowych laboratoriów wykonujących badania próbek tkanek zwierząt, gdyż tylko szybka identyfikacja choroby pozwoli skutecznie z nią walczyć. Dodatkowo prowadzone badania genetyczne pobranego materiału genetycznego mają ułatwić prowadzenie śledztw epizootycznych, dzięki czemu łatwiej będzie zidentyfikować skąd pochodził wirus.

Jak stwierdził szef resortu rolnictwa sytuacja związana z grypą ptaków jest opanowana:

-Dotychczas stosowana strategia była dobrą strategią która wymaga jednak pewnych korekt, które dzięki współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii i z prof. Krzysztofem Niemczukiem w niedługim czasie przyniosą oczekiwane efekty – podsumował minister.  

Zapraszamy do wysłuchania konferencji prasowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, Głównego Lekarza Weterynarii Mirosława Welza, oraz dyrektora PIW-PIB w Puławach prof. Krzysztofa Niemczuka