Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z 4 listopada 2022 r. wywołała kilka miesięcy temu znaczne zmieszanie ze względu na obowiązek rejestracji zakładu drobiu niezależnie od posiadanej liczby drobiu. W związku z tym MRiRW rozpoczęto prace nad zmianą problematycznych przepisów w zakresie zgłaszania miejsca utrzymywania drobiu.

Zakład drobiu od jednej sztuki – zalecenia MRiRW

Ponadto w połowie lutego MRiRW poinformowało o braku konieczności rejestrowania drobiu utrzymywanego na własne potrzeby u Powiatowego Lekarza Weterynarii i w ARiMR. Jak tłumaczył resort rolnictwa odpowiednie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji, jednak w drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego. Ministerstwo podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym i zaleciło, aby do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów powstrzymać się od rejestracji takiego drobiu.

Zalecenia nie stanowią prawa. Po wyborach sytuacja może się zmienić?

Prace nad zmianą trwają, jednak na horyzoncie pojawiło się pewne zagrożenie. Wspomina o nim kancelaria Lega Artis, która podkreśla, że przepisy w zakresie rejestracji drobiu według stanu prawnego na 31.07.2023 r. są nadal obowiązujące.

„ARiMR powołuje się w swoich komunikatach na wydane w tym zakresie zalecenia, które nie stanowią prawa w Polsce. W konsekwencji braku realizacji obowiązku ustawowego może to w późniejszym czasie (po wyborach) doprowadzić do nakładania przez ten organ na Polaków kar administracyjnych, jakie przewidują te przepisy” – czytamy na stronie kancelarii.

Terminy zgłoszenia urodzenia

Kancelaria podkreśla także, że zgodnie z art. 25 ustawy oraz wydanym do tej ustawy rozporządzeniem ustawodawca określił również sztywne terminy zgłoszenia narodzonego zwierzęcia, jednak kwestia ta nie jest jednoznaczna.

„Ustawa i rozporządzenie w tym zakresie pozostają sprzeczne co powoduje, że ciężko jest dociec do tego, w jakim właściwie terminie należy takie zwierzę zarejestrować. Z przepisów tych można jedynie w sposób niebudzący wątpliwości ustalić, że w przypadku wywozu zwierzęcia zagranicę UE narodzonego zwierzaka osoba wywożąca ma na dokonanie tej czynności tylko 5 dni. Organ po otrzymaniu takiego zgłoszenia w trzech dniach musi wydać jej paszport dla takiego zwierzaka” – zaznacza kancelaria. „W przypadku niewykonania tego obowiązku ustawodawca przewidział kary, które wynoszą w przypadku zwierzęcia z rodziny koniowatych karę do 30-krtotnosci średniego wynagrodzenia miesięcznego a w przypadku zwierząt pozostałych do 30 tys. złotych” – dodaje.