Według raportu amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) w 2017 r. spodziewany jest niewielki wzrost produkcji brojlerów w Rosji.

Rosyjska produkcja mięsa brojlerów kurzych powinna wzrosnąć w 2017 r. o 0,5 proc. do 3,77 mln ton.

Po dwóch dekadach wzrostu przemysłowej produkcji kurczaków popyt w Rosji stał się stabilny, a ceny mięsa brojlerów są niskie. Umożliwia to zwiększenie udziału w rynku dużym firmom, przy spadku produkcji mniejszych producentów, którzy znikają z rynku w związku z problemami finansowymi.

Rosyjski import brojlerów 2017 r. powinien ustabilizować się w 2017 r.  na poziomie 0,22 mln ton.

Według USDA, w 2017 r. mięso brojlerów na rynku rosyjskim zmierzy się z wieprzowiną, której ceny spadają oraz z rosnącą podażą mięsa indyczego. Może to zatrzymać ekspansję mięsa kurcząt tym  rynku.