Certyfikat ten potwierdza zgodność produkcji z rygorystycznymi wymaganiami sanitarno-weterynaryjnymi UE i jest on uznawany przez wiele krajów spoza UE jak: Serbia, Macedonia, Gruzja i RPA.

Firma uzyskała certyfikat w związku z inwestycjami, w jakość i biologiczne bezpieczeństwo produktów. Posiadanie certyfikatu umożliwi ekspansję na nowe rynki.

Jednym z priorytetów Cherkizovo Group jest obecność na europejskim rynku, a po uzyskaniu certyfikatu możliwe są negocjacje z potencjalnymi partnerami.