Wzrost tej produkcji sposób częściowo rekompensuje brak mięsa drobiowego i przyczynia się do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania konsumentów na zdrowe odżywianie. I półroczu 2021 r. w Rosji wyprodukowano ok. 172 310 ton mięsa indyczego, czyli o 6,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Postęp osiągnięto pomimo szeregu negatywnych czynników, takich jak spadające dostawy materiału hodowlanego z krajów europejskich, wybuchy epidemii ptasiej grypy, znacznego wzrostu kosztów pasz i innych czynników produkcji oraz niedobór siły roboczej. W obliczu tych barier, produkcja kurcząt spadła o 3 proc. w tym samym czasie.

Już w 2020 roku rosyjski przemysł drobiarski był w stanie utrzymać produkcję mięsa na poziomie z poprzedniego roku dzięki samej produkcji indyka, która zwiększyła podaż o 54 000 ton, czyli 20,7 proc.

W pierwszej połowie 2021 r. eksport mięsa indyczego z Rosji wzrósł do ponad 8 610 ton, co prawie odpowiada eksportowi w całym minionym roku.

Jeśli sytuacja epizootyczna pozostanie stabilna zgodnie ze strategiami rolno-spożywczymi, rosyjska produkcja mięsa indyczego może osiągnąć w 20121 r. poziom nawet 400 000 ton.