Produkcja jaj we wszystkich kategoriach gospodarstw wzrosła o 61,66 mln jaj i wyniosła 44,89 mld sztuk, w tym w organizacjach rolniczych, o 251,6 mln jaj i wyniosła 36,2 mld sztuk.

Wzrost produkcji drobiu w ubiegłym roku zapewnili przede wszystkim producenci w rejonie Tambowli, Penzy, Stawropolu, a także w republikach Mari El i Mordovii.

Wśród liderów wzrostu produkcji jaj należy zauważyć producentów rolnych z Jarosławia, Riazania, Astrachania oraz Republiki Tatarstanu i terytorium Stawropolu.