Według rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, przez 11 miesięcy 2018 r. produkcja drobiu ubojowego w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła o 0,7 proc lub 37,58 tys. ton i wyniosła 5,6 mln ton w wadze żywej.

Na wzrost produkcji drobiu mieli wpływ producenci w regionach: Tambow, Rostów i Penza, a także Stawropol.

Produkcja jaj w ciągu 11 miesięcy 2018 r. wzrosła o 1 proc. do 32,65 mld sztuk jaj. Do wzrostu przyczynili się producenci rolni z rejonu Astrachania, Riazania i Jarosławia, Republiki Tatarstanu i regionu Stawropola.