W Rosji rozbudowywana jest krajowa produkcja drobiu. W celu jej ochrony zmniejszany jest import mięsa drobiu. Rosyjskie dane pokazują że regularnie od 2007 r. corocznie zmniejsza się import mięsa drobiowego. W 2010 r. wyniósł on 608,365 tys. ton, podczas gdy rok wcześniej osiągnął 1,146 mln ton. Eksport tuszek mrożonego drobiu z Francji do Rosji spadł z 21 tys. ton w 2009 r. do 5,4 tys. ton w 2010 r. W nieco mniejszym stopniu, ale też poważnie ograniczony został eksport drobiu z Niemiec i Danii do Rosji.

Również USA znacząco odczuwa ograniczenie dostaw mięsa do Rosji, porównując rok 2010 do 2009 r. Eksport drobiu z USA do Rosji spadł w tym czasie z 694,3 tys. ton do 294,92 tys. ton. W 2010 r. udział spożywanego drobiu pochodzącego z USA wyniósł 9,8 proc. i był ponad dwukrotnie niższy niż w 2009 r., kiedy to 20 proc. drobiu zjadanego przez przeciętnego Rosjanina pochodziło z USA.