Dane GUS o produkcji drobiu dotyczą tylko przedsiębiorstw przemysłu mięsnego zatrudniających powyżej 50 pracowników, uwzględniając produkcję w małych fermach i przydomową, produkcja drobiu może być znacznie większa. W 2022 r., według GUS, wyprodukowano w Polsce ponad 3 mln ton mięsa drobiowego - dodał.

Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe, tj. utrzymanie popytu eksportowego, wysoką konsumpcję wewnętrzną (również ze strony obywateli Ukrainy) oraz konkurencyjność drobiu względem mięsa wieprzowego można zakładać wzrost produkcji drobiarskiej w perspektywie całego 2023 r. Polska pozostanie także największym producentem tego mięsa w Unii Europejskiej - zaznaczył Wroński.

Jego zdaniem, czynnikiem ryzyka w perspektywie całego 2023 r. pozostaną wysokie, choć niższe niż w 2022 r., koszty produkcji ponoszone we wszystkich ogniwach łańcucha produkcji drobiarskiej i ewentualność pojawiania się ognisk grypy ptaków w okresie jesienno-zimowym.

 

Ceny drobiu spadły 

Jak informuje KOWR, w okresie od końca marca do końca sierpnia 2023 r. średnie krajowe ceny skupu kurcząt brojlerów nieznacznie spadały. W analizowanych miesiącach ich cena obniżyła się z 5,89 zł/kg do 5,32 zł/kg, tj. o blisko 10 proc. W ostatnim tygodniu sierpnia br. cena kurcząt była średnio o 12 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Jak tłumaczył wiceszef KOWR, obniżka cen skupu brojlerów spowodowana była rosnącą produkcją krajową przy "malejącej presji kosztowej". Równocześnie na poziom krajowych cen wpływała rosnąca w miesiącach letnich podaż drobiu z produkcji unijnej. "Umiarkowany charakter notowanej w ostatnich miesiącach tendencji spadkowej cen wynikał z utrzymującego się dużego popytu na ten gatunek mięsa w obliczu jego konkurencyjności cenowej w stosunku do pozostałych źródeł białka zwierzęcego" - zaznaczył Wroński.

Skutki grypy ptaków 

Ogniska grypy ptaków, które wystąpiły na terenie UE w tym roku spowodowały zamknięcie dla unijnego eksportu części pozaunijnych rynków zbytu, a to ograniczyło możliwości eksportowe. W rezultacie, w okresie pierwszych pięciu miesięcy br. kraje UE wyeksportowały na rynki krajów trzecich nieco ponad 0,8 mln ton mięsa drobiowego (w ekwiwalencie tuszek),o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. Najwięcej tego asortymentu trafiło do Wielkiej Brytanii.

 

Rośnie eksport drobiu 

Polska jest nie tylko unijnym liderem w produkcji drobiu, ale i w jego eksporcie. Widać to także po dobrych wynikach polskiego eksportu w pierwszych sześciu miesiącach tego roku, którym sprzyjał utrzymujący się popyt na mięso drobiowe zarówno w Unii Europejskiej, jak i na rynkach pozaunijnych oraz atrakcyjne ceny krajowej oferty asortymentowej - wskazał Wroński.

 

W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. wywieziono z Polski nieco ponad 1 mln ton drobiu, o ok. 4 proc. więcej niż przed rokiem. Podobnie jak w ostatnich latach blisko 70 proc. asortymentu drobiowego (0,7 mln ton; wzrost o 4,1 proc. r/r) sprzedano na rynku UE. Równocześnie o 2,3 proc., do 0,3 mln ton wzrósł eksport drobiu na rynki pozaunijne.

W opinii wiceszefa KOWR, wolniejsze tempo wzrostu sprzedaży poza UE związane było z restrykcjami importowymi wprowadzanymi przez kraje trzecie w związku z okresowym występowaniem w Polsce wirusa grypy ptaków.

W strukturze asortymentowej krajowego eksportu produktów drobiowych dominowało mięso, którego sprzedaż zagraniczna wzrosła o 5 proc. osiągając blisko 0,8 mln ton. Głównymi kierunkami eksportu mięsa drobiowego w pierwszej połowie 2023 r. były kraje UE - przede wszystkim Niemcy (141 tys. ton), Niderlandy (93 tys. ton) i Francja (79 tys. ton). Poza Unię Europejską mięso drobiowe eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii (82 tys. ton), Demokratycznej Republiki Konga, Ghany i do Ukrainy.

Nieco mniejszy niż w analogicznym okresie 2022 r. był import drobiu. W pierwszym półroczu 2023 r. zmniejszył się on o 0,7 proc., do 105 tys. ton.

Produkcja drobiu rośnie na całym świecie 

Produkcja mięsa drobiowego rośnie nie tylko w Polsce, ale także w skali globalnej. W tym roku osiągnie prawdopodobnie poziom 103,5 mln ton tj. zwiększy się o 1,4 proc. przy równoczesnym wzroście konsumpcji, o 1,3 proc. do blisko 100,9 mln ton.

Spośród największych światowych producentów produkcja drobiarska najbardziej wzrośnie w Brazylii (o 2,8 proc.) i w USA (o 1,9 proc.), a także w UE (o 2,4 proc.)

Prognozowane ożywienie unijnej produkcji będzie stymulowane wzmożonym popytem na ten gatunek mięsa, tendencją do spadku cen pasz oraz dotychczas mniejszą skalą rozwoju ognisk wirusa ptasiej grypy (HPAI) w porównaniu z 2022 r - ocenił Wroński.