Zgodnie z planami kazachskiego ministerstwa rolnictwa oczekuje się, że produkcja mięsa drobiowego w tym kraju w 2020 r. wzrośnie o kolejne 35 proc. do ponad 300 tys. ton Według ministerstwa rolnictwa w ubiegłym roku osiągnięto wzrost produkcji o 16 proc. do około 223 tys. ton.

Rozwój tego sektora produkcji jest częścią krajowej strategii na rzecz zmniejszenia zależności od importu produktów rolnych i spożywczych. Oprócz niektórych innych towarów, takich jak wędliny, ser lub cukier, mięso drobiowe jest jednym z produktów, których udział w imporcie na kazachskim rynku nadal jest uważany za zbyt wysoki.

Udział importu mięsa drobiowego w Kazachstanie wyniósł w 2019 r. 45 proc., ale był o 4 proc. niższy niż w roku poprzednim. Według ministerstwa w całym kraju budowanych jest obecnie pięć zakładów produkcji drobiu i trwają prace nad uruchomieniem trzech zakładów wcześniej wycofanych z eksploatacji.