Wielkość produkcji mięsa drobiowego w 27 krajach Unii Europejskiej wyniosła w 2009 roku 11657 tys. ton. Według prognoz w 2020 roku produkcja ta ma wzrosnąć do liczby 12460 tys. ton, tj. o 7 proc.  Do tego czasu o 5 proc. ma wzrosnąć również import tego mięsa do UE. Odwrotną tendencję będzie można zaobserwować w przypadku eksportu – mimo że do 2012 prognozowany jest jego wzrost, w kolejnych latach będzie następował gwałtowny spadek do liczby 736 tys. ton.  Jest to prawie 22 proc. mniej niż w przypadku eksportu w roku 2009, który wyniósł wtedy 940 tys. ton. Spożycie mięsa drobiowego w 2020 roku wzrośnie o 10 proc., osiągając wartość 12707 tys. ton, a w przeliczeniu na osobę, według prognoz, spożycie wzrośnie o 1,5 kg. W 2009 roku kształtowało się na poziomie 23,25 kg, natomiast w 2020 wyniesie  24,72 kg.