Lepiej za to wyglądała sytuacja na unijnym rynku jaj konsumpcyjnych. W tym przypadku poprawa opłacalności była bardzo szybka i duża. Sytuacja uległa praktycznie odwróceniu w przeciągu kilku miesięcy.

O ile jeszcze w czerwcu 2011 r. relacja cen jaj i pasz była na poziomie o 16 proc. niższym niż przeciętnie w czerwcu w latach 2008-10, to w grudniu ub.r. była już o 7 proc. wyższa niż przeciętnie w grudniu w poprzednich trzech latach. Opłacalność ta była na najlepszym
poziomie od maja 2010 roku.