W komunikacie ministerstwa rolnictwa, czytamy, że wiceminister Jacek Bogucki wyraził zrozumienie dla problemów branży, informując, że kwestie ochrony rynku są dla Polski kluczowe i podejmowane również na forum UE czy w ramach negocjacji WTO. Polska jako jedyna opowiada się za subsydiami eksportowymi.

Ponadto omówiona została sytuacja na rynku drobiu w kontekście wymiany handlowej. Polskie drobiarstwo rozwija się dynamicznie, czego wynikiem jest znaczący eksport mięsa drobiowego przy niewielkim jego imporcie.

Sekretarz stanu poinformował, że w planach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wspieranie rodzinnych gospodarstw rolnych, które są podstawą ustroju rolnego w Polsce.

Wyraził także chęć ścisłej współpracy z organizacjami sektora drobiu celem wypracowania rozwiązań problemów branży.