Według organizacji Copa-Cogeca najnowsze zalecenia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczące dobrostanu brojlerów i kur niosek oznaczają koniec dla większości ferm drobiu w UE.

Nowe zalecenia dotyczące dobrostanu brojlerów i kur niosek 

Zalecenie zmniejszenia obsady brojlerów w produkcji konwencjonalnej do maksymalnie 11 kg/m² jest dla stowarzyszenia szczególnie szokujące. Obecnie w UE można hodować do 26 brojlerów/m2 – odpowiada to około 42 kg/m2. W Austrii i Szwajcarii dozwolone jest tylko 30 kg/m2, co daje kurczakom prawie 30 proc. więcej miejsca.

Utrata konkurencyjności na światowym rynku

Oznacza to kosztowne inwestycje w kurniki dla konwencjonalnych hodowców drobiu, podczas gdy liczba zwierząt musiałaby zostać zmniejszona o 72 proc. Podobne zalecenia zawarte są w raporcie EFSA dotyczącym kur niosek. Copa-Cogeca krytykują raport jako nierealistyczny.

Najnowsza propozycja EFSA oznacza duże inwestycje dla rolników, którzy w związku z nowymi regulacjami również będą musieli spłacić pożyczki. Wdrożenie tak skrajnych propozycji doprowadzi do zamknięcia małych i średnich gospodarstw, utraty konkurencyjności i zwiększenia importu, a cena mięsa drobiowego w sklepach detalicznych gwałtownie wzrośnie – zwracają uwagę Komitety Copa-Cogeca.

Zignorowane strategie hodowlane

Ponadto raport skupia się wyłącznie na środkach, mających na celu rozwiązanie problemów związanych z dobrostanem zwierząt i całkowicie ignoruje obecne strategie hodowlane, których celem także jest poprawa dobrostanu zwierząt.

W raporcie nie uwzględniono również w wystarczającym stopniu nowszej literatury naukowej, a może to stanowić podstawę ulepszeń, które zostały już opracowane w branży. Należy docenić dotychczasową pracę hodowców drobiu, producentów i przemysłu – podkreśliły Komitety Copa-Cogeca.