W produkcji kur nieśnych i rzeźnych światło stanowi jeden z najważniejszych parametrów środowiskowych. Wpływa na liczbę jaj, długość i przebieg nieśności, a także na pobieranie paszy, a więc przyrosty masy ciała ptaków.

Programy świetlne dla drobiu precyzyjnie określają ilość godzin i natężenie oświetlenia, jakie należy zapewnić ptakom w zależności od wieku i typu użytkowego, zaś producenci oferują systemy oświetlenia przystosowane do pracy w specyficznych warunkach kurzej fermy. Przykładowo 2-tygodniowa kura nieśna lekka potrzebuje 20 godzin światła na dobę o natężeniu 3-10 lx (Dobrzański 2006).

Przy czym sztuczne światło zależne jest od ilości, rodzaju oraz mocy jego źródeł, a także sposobu ich rozmieszczenia. Istotne jest, aby żarówki zamontowane były równomiernie i dawały światło o prawidłowym natężeniu i barwie. W praktyce liczbę żarówek niezbędnych w danym pomieszczeniu inwentarskim oblicza się według wzoru, mówiącego, że:

Liczba punktów świetlnych = powierzchnia (m²) x określone normami zoohigienicznymi natężenie oświetlenia (luks)/moc żarówek (Wat) x współczynnik zależny od mocy żarówek (dla żarówek 15-25W=3.8, dla 40W=4.2, dla 60W=5).

W kurnikach powszechnie stosowane są lampy jarzeniowe i żarowe. Lampy jarzeniowe są energooszczędne, mają możliwość regulacji jasności, zatem można regulować natężenie światła dla zwierząt oraz dłuższy czas pracy niż żarówki. Świetlówki mają jednak większe spadki żywotności przy częstym włączaniu i wyłączaniu, utrudniony zapłon przy niskiej temperaturze i spadku napięcia, koszt ich zakupu jest wyższy niż żarówek, zawierają rtęć. Lampa jarzeniowa do pracy wymaga opraw oświetleniowych. Przykładowa cena świetlówki o mocy 36W to ok. 14 zł zaś dostosowanej do niej oprawy ok. 270 zł.

W oświetleniu pomieszczeń dla zwierząt zastosowanie znajdują także lampy LED: najtrwalsze spośród opisanych, emitujące światło w różnych kolorach. Są ekologiczne oraz bezpieczne albowiem nie nagrzewają się i co istotne na fermach, nie przyciągają owadów.