- Od 1 sierpnia wprowadzamy program kontrolowania stosowania antybiotyków  w produkcji drobiu, który zbiega się w czasie z kampanią na rzecz ograniczenia stosowania antybiotyków w UE. Na dzień dzisiejszy program obejmuje brojlery, nioski oraz indyki. Z kolei, od początku przyszłego roku program rozszerzymy również na gospodarstwa, w których znajduje się trzoda chlewna lub bydło – mówi Jarosław Naze, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.

Program ma na celu szczegółową kontrolę przestrzegania legalnego stosowania antybiotyków przez lekarzy weterynarii jak i samych hodowców.

- Zarówno lekarze weterynarii, jak i rolnicy mają obowiązek prowadzenia dokładnej dokumentacji leczenia zwierząt. Dodatkowo należy ściśle pilnować okresów karencji dla każdego z leków, po upływie, którego można dopuścić produkty pochodzenia zwierzęcego do spożycia przez ludzi – wyjaśnia dr Naze.

Naze dodatkowo podkreśla - nigdy nie leczymy zwierząt zdrowych. Niestety jeszcze nie wszyscy hodowcy o tym pamiętają. Antybiotyki powinny być wyłącznie stosowane z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii. Dlatego szczegółowa dokumentacja i kontrole mają na celu wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego stosowania leków w gospodarstwach.

Na dzień dzisiejszy, w przypadku potwierdzenia, że na fermie drobiu stosowane są lub były stosowane antybiotyki niewiadomego pochodzenia, lub właściciel stada nie posiada dokumentacji leczenia, zwierzęta będą podlegały blokadzie bez prawa ich przekazania do uboju i konsumpcji przez ludzi.