Na początku kwietnia do zakładania przydomowych hodowli gęsi nakłaniał rolników minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wraz z Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

- To dziś szansa dla mniejszych gospodarstw dla zbudowania samowystarczalności, ale i dla wylęgarni, które z braku zbytu w czasie pandemii zmuszone są do utylizacji zarówno jaj, jak i piskląt gęsich - przekonywał wówczas minister. - Uruchomiliśmy kanały dystrybucji, jest rolniczy handel detaliczny. Każdy rolnik może przetwarzać wszystko, co u niego w gospodarstwie się urodziło i urosło. Może przerabiać do produktów finalnych, które następnie może sprzedawać bezpośrednio konsumentom, a gdy zakończy się epidemia powrócą też możliwości sprzedaży do restauracji, stołówek, jadłodajni, a nawet do sklepów – mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

– Jest ogromne zapotrzebowanie mieszkańców miast na mięso gęsie, gdyż charakteryzuje się ono niesamowitymi właściwościami zdrowotnymi. Ponadto dzięki promocji rolniczego handlu detalicznego i hodowli gęsi małe gospodarstwa mogą być samowystarczalne - wtórował mu z kolei prezes Fundacji Andrzej Klonecki.

Dziś do współtworzenia inicjatywy promującej przyzagrodowy chów gęsi i przetwórstwo gęsiny metodami tradycyjnymi pn. „Tradycyjna Gęsina Wiejska” zachęca rolników indywidualnych i Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru Kujaw, północnego Mazowsza oraz Podlasia - Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.  NIKiDW chciałby, aby w polskim krajobrazie wiejskim na nowo powszechnie pojawiły polskie białe gęsi, a gospodarstwa rolne mogły z tego tytułu czerpać dodatkowe dochody.

- Gęsina to smaczne i bardzo zdrowe mięso, a tradycyjne przepisy na jej przyrządzanie są Paniom z pewnością znane. Warto kultywować te dobre zwyczaje i je upowszechniać. Koła Gospodyń Wiejskich mogą być w tym liderem! Na tej drodze chcemy Was wspierać i zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Inicjatywie - zachęca Instytut.

Inicjatywa jest nieodpłatna, a dzięki udziałowi  w tym pomyśle KGW będą mogły: 
• zapoznać się z zasadami i korzyściami związanymi z przyzagrodowym chowem gęsi;
• uzyskać wsparcie szkoleniowe w zakresie chowu przyzagrodowego gęsi, przetwarzania gęsiny i przygotowywania potraw oraz produktów gęsich;
• uzyskać dostęp do standardu chowu gęsi i zasad ich żywienia;
• uzyskać wsparcie w zakresie sprzedaży i zbytu gęsi i produktów gęsich.

Jeśli któreś KGW jest zainteresowane uczestnictwem w Inicjatywie „Tradycyjna Gęsina Wiejska”, ze strony NIKiDW należy pobrać, wypełnić, podpisać i odesłać list intencyjny w tej sprawie do 7 czerwca br., oraz wypełnić ankietę on-line.

Do wypełnienia ankiety potrzebne będą podstawowe informacje, jak dane adresowe Koła Gospodyń Wiejskich, w tym do osoby kontaktowej w sprawie chowu gęsi, ale też wskazówki: 

– czy w regionie, w którym działa Wasze Koło istniały tradycje chowu gęsi?
– ile gospodarstw we wsi prowadzi już chów przyzagrodowy gęsi (do 300 sztuk) i jak liczne są stadka?
– ile gospodarstw rolnych, których właścicielkami są członkiniami KGW może być zainteresowanych przyzagrodowym chowem gęsi i jak licznymi stadkami?
– czy gospodarstwa i Koło będą zainteresowane sprzedażą żywych gęsi, czy też przetworzonych produktów z gęsiny?

Do ankiety można też wpisać aktualną ofertę produktów Koła Gospodyń Wiejskich oraz swoje propozycje i uwagi.