W połowie września oficjalnie otwarto nową jednostkę ds. żywienia i zdrowia drobiu. Ma ona pomagać producentom drobiu w maksymalizacji wydajności poprzez opracowanie programów żywieniowych i zdrowotnych dostosowanych do konkretnych potrzeb oraz wspomóc proces poszukiwania nowych metod hodowli zdrowych zwierząt bez użycia antybiotyków.

– Skupiając się na żywieniu, zdrowiu zwierząt i zarządzaniu gospodarstwem, możemy zmniejszyć zapotrzebowanie na antybiotyki przy niezmienionym lub lepszym zdrowiu zwierząt, ich dobrostanie i rentowności produkcji – podkreślił Leo den Hartog, dyrektor R&D Nutreco oraz wykładowca na Uniwersytecie w Wageningen w Holandii.

Istotność ograniczenia zapotrzebowania na antybiotyki podkreśliła Silke Birlenbach, dyrektor działu globalnych innowacji w Trouw Nutrition, wskazując, że w 2050 roku śmiertelność z powodu antybiotykooporności będzie wyższa niż z powodu nowotworów. Jak zaznaczyła Birlenbach, nowa jednostka badawcza przyczyni się do realizacji misji firmy polegającej na pomaganiu producentom drobiu w zwiększeniu produkcji przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeby ochrony zdrowia ludzi i zwierząt przed zagrożeniami związanymi z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Prof. Filip van Immerseel z Katedry Patologii, Bakteriologii i Chorób Ptaków na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Gandawie w Belgii, poinformował, że 70 do 80 proc. antybiotyków stosowanych w produkcji drobiu wykorzystywanych do leczenia problemów z układem trawiennym ptaków. Wskazał również, że większość antybiotyków stosowanych w celach profilaktycznych wykorzystywanych jest w dwóch newralgicznych okresach, tj. w pierwszych dniach życia ptaków oraz około trzeciego tygodnia życia, gdy szybki wzrost powoduje zaburzenia równowagi mikrobiologicznej prowadzące do stanów zalanych i dysbakteriozy. W związku z tym Immerseel upatruje ogromnej szansy na zmniejszenie ilości antybiotyków w produkcji drobiu poprzez poprawę zdrowia jelit ptaków.

Następnie Barbara Brutsaert, Global Program Manager Poultry w Trouw Nutrition, przedstawiła rozwiązania mające na celu zmniejszenie zależności od antybiotyków i poprawę zdrowia zwierząt. Jak podkreśliła, nie ma jednego sposobu na osiągnięcie tego celu. Niezbędne są działania w zakresie żywienia (jakość surowców paszowych, wartość odżywcza, higiena oraz właściwości fizyczne), zdrowia zwierząt (synergiczne dodatki paszowe, leczenie, szczepienia, diagnostyka i monitoring w całym łańcuchu produkcyjnym) oraz zarządzania (bioasekuracja, czyszczenie, dezynfekcja).

W ramach otwarcia jednostki zaproszono Jose Marię Dieza Gatę, dyrektora ds. integracji w jednym z wiodących hiszpańskich integratorów - Grupo Sada, który współpracuje z Trouw Nutrition. Gata podzielił się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas przejścia firmy na produkcję bez antybiotyków. Jak poinformował, praktyki leżące u podstaw sukcesu SADA w redukcji antybiotyków obejmują odkażanie paszy, zapewnienie stabilnej, wysterylizowanej wody pitnej, zwiększone bezpieczeństwo biologiczne i zapewnienie jakości jednodniowych piskląt. 

Jak zaznaczyli organizatorzy, dzięki jednostkom badawczym Trouw Nutrition może upewniać się, że każdy produkt i rozwiązanie wprowadzane na rynek zostały dokładnie zbadane i przetestowane. 

Zaletą centrum jest ultranowoczesny system kontroli klimatu, który pozwala symulować różnorodne warunki klimatyczne, dzięki czemu możliwe jest zyskanie pewności, że produkty są równie skuteczne w każdym zakątku świata, niezależnie od panującego tam klimatu, jak podkreśla Trouw Nutrition.

Jednostka obejmuje cztery pomieszczenia badawcze umożliwiające prowadzenie różnych badań jednocześnie. Każde z pomieszczeń może pomieścić do 48 kojców, które można dostosować do różnych gęstości obsady. Dodatkowo w każdym pomieszczeniu znajduje się siedem zbiorników na wodę, co pozwala testować różne sposoby uzdatniania wody.

Specjalnie zaprojektowane rozwiązania pozwalają na precyzyjne badania żywieniowe, w tym sprawdzanie jak dostosowanie składników może wpłynąć na pobranie paszy, biodostępność składników odżywczych oraz współczynnik konwersji paszy.

Technologie mikrobiologiczne i analiza danych wspomagają badania w placówce. Naukowcy mogą łączyć techniki biologii molekularnej, takie jak PCR, z tradycyjnymi metodami hodowli, a następnie przeprowadzać dodatkowe analizy w kontekście danych dotyczących wydajności stada. Uzyskane spostrzeżenia pomagają naukowcom w standaryzacji modeli zwierzęcych, które poprawiają zrozumienie problemów zdrowotnych drobiu.