W zeszłym tygodniu, po niemal trzymiesięcznej przerwie, Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził nowe ognisko ptasiej grypy. Tym samym nadzieje Polski na odzyskanie statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków okazały się płonne.

Kolejne ogniska grypy ptaków w Wielkopolsce 

W ciągu kilku następnych dni GIW potwierdził trzy kolejne ogniska grypy ptaków (ognisko nr. 32, 33 i 34).

Ognisko HPAI nr 32 zostało stwierdzone 21 lipca w gospodarstwie komercyjnym w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną, w miejscowości Giżyce. Utrzymywano w nim 639 kur niosek. W miejscowości tej dwa dni wcześniej stwierdzono poprzednie, tj. 31., ognisko HPAI.

Z kolei 33. ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce w 2022 r. stwierdzone zostało 22 lipca w gospodarstwie komercyjnym w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów, w miejscowości Szklarka Myślniewska. W gospodarstwie tym utrzymywano 67 586 kur hodowlanych.

Tego samego dnia potwierdzono również 34. ognisko HPAI. Wirus wystąpił na fermie komercyjnej w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Brzeziny, w miejscowości Ostrów Kaliski. W gospodarstwie tym utrzymywano 7 972 gęsi rzeźne.

W wszystkich powyższych ogniskach stwierdzono podtyp wirusa grypy ptaków H5N1.

Łączna liczba drobiu w ogniskach wynosi obecnie 1 313 289 sztuk (stan na dzień 25.07.2022 r.).