Prognozy mówią, że w 2020 roku statystyczny mieszkaniec UE będzie zjadał 85,4 kg mięsa rocznie, czyli o 2 proc. więcej niż w 2009 roku. W całej Unii spożycie mięsa drobiowego wzrośnie o 6 proc. i wyniesie ponad 12,7 mln ton, czyli na jednego mieszkańca UE przypadnie blisko 25 kg tego gatunku mięsa.

Najbardziej popularnym w spożyciu mięsem nadal ma pozostać wieprzowina. W ujęciu rocznym spożycie ma wynosić ponad 43 kg/osobę.