W ciągu ostatnich 18 lat pogłowie drobiu wzrosło o prawie dwie trzecie do około 205 mln sztuk.

Wzrosła przede wszystkim liczba zwierząt w dużych gospodarstwach rolnych i holdingach rolniczych. Przyznanie ulg podatkowych i innych preferencji dla dużych producentów zachęciło ich do inwestowania i wykorzystania innowacyjnych technologii oraz pozwoliło im szybciej rozwijać się.

W nadchodzących latach należy oczekiwać dalszego wzrostu produkcji drobiarskiej. Pomoże to ukraińskim konsumentom wybierać częściej mięso drobiowe niż inne rodzaje mięsa, głównie ze względu na niższą cenę. Oprócz wzrostu popytu krajowego na drób, wzrośnie również jego eksport.

Amerykański ministerstwo rolnictwa (USDA) oczekuje, że ukraiński eksport mięsa drobiowego wzrośnie o 18 proc. w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. W ubiegłym roku sprzedaż drobiu w krajach trzecich wzrosła już o 13 proc. w porównaniu z 2016 r., czyli do 271,3 tys. t. Więcej mięsa drobiowego jest również sprzedawane do państw członkowskich Unii Europejskiej. Według KE w pierwszych czterech miesiącach 2018 roku, UE sprowadziła z Ukrainy o 38,680 tys. ton drobiu więcej niż przed rokiem.