Jak podaje AgraEurope firma ta w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy br. wyeksportowała ok. 85 tys. t mięsa drobiowego, co oznacza aż trzykrotny wzrost wywozu w skali roku. Na chwilę obecną głównymi rynkami zbytu dla tego podmiotu są Azja, Bliski Wschód i Afryka.

Jednocześnie firma podkreśla, że stara się wejść na rynek UE, który jest dla niej szczególnie interesujący pod względem wielkości, poziomu cen i niskich kosztów logistycznych.

Warto nadmienić, że Komisja Europejska w ubiegłym roku umieściła Ukrainę na liście krajów, które mogą eksportować mięso drobiowe na teren UE.

W tej chwili poszczególne kraje członkowskie, zainteresowane importem mięsa z Ukrainy, muszą uznać normy sanitarne i zdrowotne przywożonych produktów. W momencie gdy te warunki zostaną spełnione firmy, takie jak MHP, mogą stać się bezpośrednim konkurentem dla europejskich producentów drobiu.

Warto nadmienić, że firmy na Ukrainie konsekwentnie zwiększają swoje moce produkcyjne. Jak podaje AgraEurope w pierwszych dziewięciu miesiącach br. produkcja MHP wyniosła 346,9 tys. t mięsa, co oznacza 18-procentowy wzrost w skali roku. Może to stanowić zagrożenie dla polskich producentów.

Firmy ukraińskie, takie jak MHP, są często zintegrowane pionowo, co przy niskich cenach pasz i kosztach pracy umożliwia tańsze wyprodukowanie mięsa drobiowego niż w Polsce czy u innych producentów z UE.