- Unijna polityka handlowa musi zapewnić stosowanie tych samych zasad przy imporcie. Niektórzy rolnicy mają trudności z respektowaniem standardów, więc państwa członkowskie powinny przeznaczać więcej pieniędzy na dobrostan zwierząt w programach rozwoju obszarów wiejskich. Wiele małych gospodarstw może zniknąć w wyniku zastosowania tej nowej dyrektywy (dobrostan kur niosek) - mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca.

Dlatego też Komitety Copa-Cogeca wzywają UE do przedłużenia obecnego systemu promocji, aby poinformować konsumentów o wartościach odżywczych jaj.