Produkcja zwiększy się wobec 2009 r. o ok. 7 proc. i w 2020 r. sięgnie 12,5 mln ton, natomiast spożycie wzrośnie w większym stopniu - o 10 proc. do 12,7 mln ton. Konsumpcja na jednego mieszkańca będzie o 6 proc. wyższa od poziomu z 2009 r. i wyniesie 24,7 kg.

Prognozy wskazują, że UE przekształci się z eksportera w importera netto mięsa drobiu w 2016 r. Stopniowe obniżanie się poziomu eksportu do poziomu ok. 740 tys. ton w 2020 r., czyli o 22 proc. wobec 2009 r., będzie spowodowane m.in. umocnieniem się euro oraz rosnącym popytem wewnętrznym. Import wzrośnie w tym czasie o 6 proc. do 890 tys. ton.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zmianę statusu UE w handlu drobiem są stosunkowo wysokie ceny tego gatunku mięsa w UE wobec stałych kosztów produkcji w prognozowanym okresie czasu.