- Hodowcy kur nieśnych są gotowi na najbardziej nawet rewolucyjne zmiany w produkcji. Domagają się jednak sprawiedliwego traktowania oraz stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez swoich partnerów - tłumaczy dyrektor Izby, Katarzyna Gawrońska.

Dyrektor przyznaje, że rośnie presja ze strony sieci handlu detalicznego oraz niektórych przedsiębiorstw spożywczych na likwidację klatkowego chowu kur.

Rośnie presja aby zakazać klatkowego chowu kur

W ostatnim czasie kilka międzynarodowych koncernów żywnościowych zwróciło się do Komisji Europejskiej z sugestią zakazania klatkowego chowu kur.

Także w Polsce wiele sieci handlowych i firm spożywczych, m.in. są to: grupa Eurocash, sieć handlowa Żabka i Fresh-market, największe dyskonty (Biedronka, Lidl, Kaufland, Aldi, Netto), największa polska grupa gastronomiczna (Sfinks), supermarkety (Tesco, Carrefour, Auchan) zapowiedziała, że od 2025 r. nie będą kupowali najbardziej popularnych jaj "trójek" pochodzących z chowu klatkowego.

Orędownikiem szybkich zmian w tym zakresie jest Stowarzyszenie Otwarte Klatki działające w Polsce od 2012 r. Organizacja ta poprzez swoje działania niejako wymusza poprawę warunków dla zwierząt hodowlanych.

Gawrońska zaznaczyła, że branża rozumie konieczność zmian, ale jej zdaniem ważne jest to, aby handel i koncerny spożywcze zechciały wziąć pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie tj. współfinansowały przeobrażenia w branży.

Przykładowo, takim sposobem wsparcia branży jajecznej może być rezygnacja z marży ze sprzedaży jaj przez handel detaliczny na rzecz producentów, podpisanie umów gwarantujących producentom określony poziom dochodowości oraz mechanizmy rekompensujące wzrost kosztów żywienia kur.

Takie rozwiązania - zdaniem Izby - pozwoliłyby hodowcom udźwignąć ciężar zobowiązań kredytowych koniecznych do sfinansowania transformacji klatkowych systemów produkcji na alternatywne. KIPDiP liczy także na wsparcie zmiany sposobu produkcji jaj w ramach Wspólnej Polityki Rolnej czy Europejskiego Zielonego Ładu.

Koszty przejścia na chów ściółkowy będą ogromne

Z szacunków Izby wynika, że ewentualna zamiana wszystkich instalacji klatkowych w Polsce na systemy chowu alternatywnego tj. na chów ściółkowy czy na wolny wybieg, przy utrzymaniu obecnego poziomu produkcji, pochłonęłaby nawet 1,2 mld dolarów.

- Branża obecnie nie dysponuje tak ogromnymi środkami, co więcej hodowcy cały czas spłacają zadłużenie powstałe przy przeprowadzonej przed kilku laty pierwszej "rewolucji dobrostanowej", czyli wymianie klatek dla kur na znacznie większe - zaznaczyła dyrektor Izby.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz zauważa jednocześnie, że badania wskazują, iż konsumenci nie chcą rezygnować z jaj klatkowych, bo są one najtańsze, a cena przy zakupach odgrywa kluczową rolę. Co oznacza, że wyższe ceny jaj mogą ograniczyć popyt na nie.

Według ostatnich danych Izby, udział jaj klatkowych w produkcji jaj ogółem wynosił w Polsce, w 2019 roku, 82,1 proc. Oznacza to, że w ciągu 10 lat zmalał jedynie o 10,2 punktów procentowych. O tyle samo wzrósł udział produkcji alternatywnej, z 7,7 proc. w roku 2009 do 17,9 proc. w 2019 r.

Tymczasem większość sieci handlowych zobowiązała się, że już za niespełna cztery lata będzie sprzedawała wyłącznie jaja alternatywne.