Obecność wirusa stwierdzono w gospodarstwie hodowli kaczek we wsi Csengerujfalu przy samej granicy z Rumunią. Rozpoczęto wybijanie 37 tys. sztuk drobiu.

W promieniu 3 km od gospodarstwa wytyczono strefę ochronną, w której w razie podejrzenia zakażenia zostaną przeprowadzone testy pod kątem wirusa grypy ptaków. Ponieważ strefa ta zachodzi na terytorium Rumunii, naczelny lekarz weterynarii powiadomił o stwierdzeniu choroby władze rumuńskie.

Według mapy zamieszczonej na stronie Nebih dotąd w ponad 40 miejscach w komitacie Szabolcs-Szatmar-Bereg wprowadzono ograniczenia w związku z pojawieniem się ptasiej grypy, ale wirus tej choroby stwierdzono też w innych komitatach, np. Csongrad-Csanad na południu kraju czy Hajdu-Bihar na wschodzie.