W ostatnich miesiącach wzrost cen skupu drobiu wyraźnie wyhamował. W znacznym stopniu wynika to z odbudowy potencjału produkcyjnego polskiego sektora drobiarskiego po stratach wyrządzonych przez ptasią grypę, jak podkreślają analitycy z Credit Agricole w najnowszej AGROmapie dodając, że 12-miesięczna średnia ruchoma dla wylęgów kurcząt brojlerów przekroczyła już poziom obserwowany pod koniec 2020 r., czyli tuż przed pojawieniem się licznych przypadków ptasiej grypy w Polsce.

„W kierunku obniżenia cen oddziałuje również zwiększona podaż ukraińskiego drobiu na unijnym rynku, wynikająca z przejściowego zniesienia ceł na jego import. Spadek cen skupu drobiu będzie jednak ograniczany przez narastającą presję kosztową w branży drobiarskiej, która wymusza na producentach przerzucanie rosnących kosztów produkcji na kolejne odcinki łańcucha dostaw” – podkreślają analitycy.

Ekonomiści z Credit Agricole uważają, że czynnikiem pozytywnym dla cen skupu drobiu pozostaje również obserwowane obecnie ożywienie popytu w sektorze HoReCa będące efektem wyraźnej poprawy sytuacji epidemicznej w Europie.

Silny wzrost wartości polskiego eksportu drobiu

Jak wynika z danych prezentowanych przez bank, w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 55,8 proc. r/r wobec wzrostu o 6,7 proc. w analogicznym okresie 2021 r., co było przede wszystkim efektem wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów, podczas gdy wzrost wolumenu sprzedaży miał mniejsze znaczenie.

Nieznaczna poprawa opłacalności produkcji drobiu

„Cena skupu drobiu wyniosła w lipcu 6,60 zł/kg (+42,9 proc. r/r), a cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 2,31 zł/kg (+35,8 proc. r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w lipcu 2,85 wobec 2,71 przed rokiem, wskazując na nieznaczną poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym” – informują analitycy z Credit Agricole.

„Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2022 r. wyniesie ok. 5,85 zł/kg oraz ok. 5,20 zł/kg na koniec 2023 r.” – stwierdzają eksperci.

Ceny skupu jaj powrócą do trendu wzrostowego

Ostatnie miesiące przyniosły zaskakujący spadek cen jaj. W ocenie analityków, uwzględniając narastającą presję kosztową, z jaką zmagają się obecnie producenci jaj, a także utrzymujący się silny popyt na jaja, jest to sytuacja przejściowa i ceny powrócą w najbliższych miesiącach do trendu wzrostowego.

Silny wzrost polskiego eksportu jaj

Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie, w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wartość polskiego eksportu jaj zwiększyła się o 69,8 proc. r/r wobec spadku o 18,1 proc. w analogicznym okresie 2021 r., co było efektem zarówno wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów jak i wyższego wolumenu sprzedaży.

Wyraźne pogorszenie opłacalności produkcji jaj

Cena skupu jaj klasy M w lipcu wyniosła 34,07 zł/100 sztuk (+6,0 proc. r/r), a cena pasz dla niosek ukształtowała się na poziomie 2,00 zł/kg (+36,1 proc. r/r), jak informują analitycy dodając, że w konsekwencji w lipcu relacja cen 100 jaj/pasza wyniosła 17,04 wobec 21,88 przed rokiem, wskazując na wyraźne pogorszenie opłacalności produkcji jaj w ujęciu rocznym.

„Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2022 r. wyniesie ok. 40 zł/100 sztuk oraz ok. 42 zł/100 sztuk na koniec 2023 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza cen drobiu i jaj jest kształtowanie się cen energii oraz pasz, kryzys gazowy w Europie, a także przebieg ptasiej grypy w nowym sezonie w Europie” – zaznaczają ekonomiści.